PR стратегии за денталния бизнес

PR стратегии за денталния бизнес

За разрастването на бизнеса освен маркетинга, рекламата и търговските похвати, е полезно той да придобива известност, да се грижи за своята репутация, да е познат в средите, да удовлетворява социални потребности по начин, че да разбира своята обществена отговорност и да установявa устойчив диалог за спечелване на публиките. Връзки с обществеността се грижи за информирането и убеждаването на хората и интеграцията на хора с хора. Задачите на PR-а са част от интегрираните комуникации на всеки един бизнес. Той цели да изгражда взаимоотношения, да създава реални конкурентни преимущества на бизнеса, позитивно отношение към компанията и да се грижи за изграждането на марката, да създава ефективни контакти с масмедиите. PR търси иновационни решения на възникващите проблеми, предотвратява кризи или своевременно ги разрешава, ако те стигнат до появата на конфликт.

Вижте още
993 Hits

Колко може да ни струва загубата на един потенциален пациент в денталната практика?

Колко може да ни струва загубата на един потенциален пациент в денталната практика?

Много лесно можем да пропуснем възможността за един нов потенциален пациент в случаите, в които не сме подсигурили на бизнеса си подходите технологични иновации и автоматизация на процесите. Отговорът на въпроса колко скъпо може да ни струва един изгубен клиент се крие в неговите нужди и очаквания за дентални услуги.

Вижте още
9230 Hits

Защо е необходима стратегия на съдържанието и социалните медии за Вашия дентален бизнес

Защо е необходима стратегия на съдържанието и социалните медии за Вашия дентален бизнес

В днешно време денталният бизнес все повече осъзнава ролята на маркетинга като първостепенен компонент за успеха и развитието. Още повече, маркетингът чрез предоставяне на стойностно съдържание, което изгражда бранда като лидер на мнение и носи допълнителна полезност за потребителите, е основополагащо в изграждането на стратегия за бизнеса.

Вижте още
4122 Hits

За нас говори д-р Красимир Златев. Лично мнение за Go Dento

За нас говори д-р Красимир Златев. Лично мнение за Go Dento

Лично мнение на д-р Красимир Златев за дентален софтуер GoDento Здравейте колеги! Считам че коректните и иновативни фирми трябва да бъдат подкрепяни защото те са носители на прогреса. Искам да изразя своето задоволство от сътрудничеството си с Евросит 20 ООД с управител д-р Неделчо Ситнов.

Вижте още
4593 Hits

Защо да интегрирате телефонна централа на Godento в денталната си практика?


Вижте още
1334 Hits