Мениджмънт на дентална практика с д-р Неделчо Ситнов - събитие

Мениджмънт на дентална практика с д-р Неделчо Ситнов - събитие

Какви проблеми решава goDento софтуера за денталната ви практика?

 1. С goDento може да определяте процентното заплащане на докторите автоматично не само с общ процент, но и финно определяне на индивидуален процент за всяка манипулация
 2. Има нова функционалност, която дава възможност за прехвърляне на суми между докторите в зависимост от това кой доктор какво е правил на един и същ пациент!
 3. Отчитането на зъботехниката вече дава възможност за автоматично отделяне на пари за зъботехника в зависимост от това каква сума е внесъл пациента за лечението!
 4. GoDento има разработена два вида системи за план на лечение- една за пациента в търговски вид и една системна за работа по отмятане на плана.
 5. Склада и складовите наличности дават възможност за следене на най-ниската покупна цена на даден продукт и достигане до 25% икономия от материалите само след 3 месеца!
 6. Изработването на смс кампании и включване на алгоритми за автоматично асоцииране на пациентите към смс кампания в зависимост от лечението увеличава връщането на пациентите без намесата на човек!
 7. Свързването на системата към касов апарат дава възможност за разделянето на плащанията по фирми и доктори както и прозрачно счетоводство.
 8. В системата е вграден протокол, по който се дава възможност закупен 3Д Рентген да бъде изплатен в рамките на 24 месеца обслужвайки само пациенти на клиниката и то напълно автоматично!!!
 9. Електронно счетоводно обслужване, при което счетоводителите имат достъп до модула с фактури и стокови разписки от склада и извършват плащания без губене на време!
 10. Нова уникална система за разплащане със сестринския персонал. Почасово, с чек-ин-аут система от таблет или от личните телефони, като се калкулират работни часове с различни ставки в зависимост от длъжността и стажа.
 11. Уникална система за следене на зъботехническата работа по зъботехник, доктор, вид на конструкцията, разплащания и фактури към зъботехниците.
 12. Работа с рентгенови апарати, независимо от марката, при което напълно автоматично всяка снимка заминава в досието на пациента, без намесата на човек.
 13. Имате лекотата да менажирате практиката си от таблет независимо къде се намирате!


GoDento е както стоматологичен така и финансово-счетоводен софтуер за управление на дентална клиника!
Запази своето място за форума сега!
☎За информация и записване:
Димитър Балджиев - 0899 519 216

Вижте повече за събитието във Facebook