Защо да интегрирате телефонна централа на Godento в денталната си практика?


Вижте още
1688 Hits

Неделчо Ситнов - Предприемач на годината за 2022 година - Пазарджик

Неделчо Ситнов - Предприемач на годината за 2022 година - Пазарджик

Сдружението на предприемачите в Пазарджик връчи годишната си награда Предприемач на годината – 2022

Вижте още
10128 Hits

Дигитално управление на складовата наличност във Вашата стоматологична практика

Дигитално управление на складовата наличност във Вашата стоматологична практика

Осъзнали нуждата от автоматизация на процесите и управление на бизнеса чрез дентален софтуер, е добре да се фокусираме и разкажем защо един софтуер от ново поколение като GoDento, предоставя уникални и допълнителни възможности, една от които управление на складова наличност и защо именно това е добра предпоставка за правилното развитие на Вашия бизнес.

Вижте още
3469 Hits

PR стратегии за денталния бизнес

PR стратегии за денталния бизнес

За разрастването на бизнеса освен маркетинга, рекламата и търговските похвати, е полезно той да придобива известност, да се грижи за своята репутация, да е познат в средите, да удовлетворява социални потребности по начин, че да разбира своята обществена отговорност и да установявa устойчив диалог за спечелване на публиките. Връзки с обществеността се грижи за информирането и убеждаването на хората и интеграцията на хора с хора. Задачите на PR-а са част от интегрираните комуникации на всеки един бизнес. Той цели да изгражда взаимоотношения, да създава реални конкурентни преимущества на бизнеса, позитивно отношение към компанията и да се грижи за изграждането на марката, да създава ефективни контакти с масмедиите. PR търси иновационни решения на възникващите проблеми, предотвратява кризи или своевременно ги разрешава, ако те стигнат до появата на конфликт.

Вижте още
1190 Hits

Колко може да ни струва загубата на един потенциален пациент в денталната практика?

Колко може да ни струва загубата на един потенциален пациент в денталната практика?

Много лесно можем да пропуснем възможността за един нов потенциален пациент в случаите, в които не сме подсигурили на бизнеса си подходите технологични иновации и автоматизация на процесите. Отговорът на въпроса колко скъпо може да ни струва един изгубен клиент се крие в неговите нужди и очаквания за дентални услуги.

Вижте още
9404 Hits