Защо е необходима стратегия на съдържанието и социалните медии за Вашия дентален бизнес

Защо е необходима стратегия на съдържанието и социалните медии за Вашия дентален бизнес

В днешно време денталният бизнес все повече осъзнава ролята на маркетинга като първостепенен компонент за успеха и развитието. Още повече, маркетингът чрез предоставяне на стойностно съдържание, което изгражда бранда като лидер на мнение и носи допълнителна полезност за потребителите, е основополагащо в изграждането на стратегия за бизнеса.

Подчинено на маректинг целите на компанията, съдържанието изгражда ценноста, репутацията, комуникацията и ангажираността на бранда с различните аудитории. Днес не можем да си представим да правим бизнес без наличието на взаимоотношения през социалните мрежи. Превърнали се в естествена среда на обитание на нашите клиенти, социалните мрежи са досегът с тях. Необходимо е много умело и стратегически да се възползваме от това и да изградим доверие, което е ключът към превръщането на потенциалните клиенти в реални.

Какво обаче е необходимо, за да създаваме съдържание? Преди да пристъпим към изграждане на стратегия и тактика, е важно да изградим позиционирането на бранда в няколко стъпки:

 1. Изграждане на мисията, визията и ценностите на денталната клиника. Визията представя какво искаме да постигнем, нещо отвъд границите на бранда (говорим не за печатлба, приходи и финанови реаултати, а за дълбокоценностни изконни неща за бранда, за какво е създаден, неговата корпоративна и социална отговорност). Мисията отговаря как точно ще постигнем тази визия. Ценностите са постулатите на марката и съответно като такива диктуват действията, начинът на комуникация и постигане на целите чрез съответни действия.
 2. За какво ни наемат хората: тук обясняваме защо точно нас ни наемат хората, отговаряме си на въпроса кои могат да ни бъдат конкуренти и как ние се диференцираме от нас. Представят се основните ползи защо потребителите биха избрали точно нашата клиника.
 3. Канавата на бизнес модела представлява модела на организацията и какво му е необходимо, за да функционира.
 4. Стойностно предложение се отнася до обещаната стойност, която компанията ще достави на клиентите, ако те решат да закупят техния продукт.
 5. Референтната рамка дава представя за начина, по който Вашите дентални услуги се възприемат от пазара и потребителя.
 6. Бранд позиционирането: необходимо е клиниката да позиционира марката си по начина, по който иска нейните потребители да я възприемат и да работи за изграждането на това позициониране.

 

Дори и да имате голям опит като стоматологичен специалист, няма как да успеете да управлявате дентален бизнес, ако пренебрегнете маркетинг стратегията за реализиране на успешна програма за развитие. Маркетингът ще помогне на бизнеса не единствено в придобиване на нови пациенти, но също така и в изграждането на лоялност в съществуващите такива и превръщането им в постоянни и създаването на т.нар. адвокати на марката – които ще Ви похвалят пред други потенциални потребители, ще изредят Вашите позитиви и ще разкажат защо използват точно Вашите услуги, които ревностно ще Ви защитават, ако се наложи и които ще Ви доведат още пациенти. Важно е да разберете как да направите ефективен маркетинг за Вашата стоматологична клиника. Използването на комбинация от различни и ефективни стратегии и решения е най-добрата технология за успех след предварително и внимателно направен анализ на пазара, на който оперирате.

В тази статия ще разгледаме на какво трябва да обърнете внимание от гледна точка на маркетинг за успешното развитие на Вашата дентална клиника. Първо ще се спрем на елементите, които формират Вашия дентален бранд:

 • Маркетингови цели на дентална клиника

Целеполагането е съществено при изграждането на Вашата стратегия и зависи от това на какъв етап се намирате от отношенията Ви с потребителите. Нужно е да се осъзнае обаче, че във всеки момент комуникацията с потенциални клиенти е на различен етап от достигането до превръщането им в клиенти и зависи от това кога клиентът е разбрал за съществуването Ви, дали е проявил интерес, търси ли алтернативи, има ли нужда и поводи, за да се обърне към стоматологични специалисти. Първоначално целта на клиниката е да ги информира за нейното съществуване, на следващ етап е необходимо да се изградят положителни възприятия за качеството на зъболекарските услуги и след това идва целта за привличане на реални пациенти за Вашата клиника и можете реално да им говорите за конкретни услуги.

 • Целеви сегмент за дентална клиника

Определянето на целеви сегменти за Вашия бизнес е от първостепенно значение за неговото развитие, разрастване и оставане на пазара. Необходимо е да познавате аудиторията си, да знаете къде прекарва време тя, в кои канали и на кои места, за да може да й говорите по начин, че да бъдете разпознати и приети. Изборът на социални мрежи зависи от аудиториите, които искате да достъпите и които да превърнете във Ваши реални пациенти.

 • Конкурентен анализ на дентална клиника

Освен познанието за Вашите потребители е необходимо да проучите пазара и Вашите конкуренти, намиращи се в близост и по-далечни. Към проучване на ценообразуването и техните съществуващи маркетингови стратегии, може да почерпите опит и добри практики от световния пазар. Важно е да разгледате дигиталното присъствие на Вашите конкуренти и ако имат също офлайн активности и да помислите каква добавена стойност бихте дали на Вашите услуги, за да изпъкнете и да се отличите спрямо останалите дентални бизнеси във Вашия район.

 • Маркетинг бюджет на дентална клиника

Бюджетът за маркетинг на Вашата стоматологична клиника включва разходите за рекламни кампании, разходите за създаване на съдържанието и разходите за създаване, управление и проследяване на целия ресурс от маркетингови активи.

 • Маркетингов план за съдържание на дентална клиника

Преди да започнете да прилагате маркетинговия си план за дентална клиника, трябва да помислите за стойността, която трябва да предоставите в рамките на маркетинговите си дейности, особено чрез съдържание. Вашият маркетингов план за съдържание трябва да дефинира идеите, които ще представите във Вашето съдържание, как да представите съдържанието (снимка, видео, инфографика, чек лист, електронна книга, наръчник...), каква ще бъде честотата на това съдържание, ежедневно, седмично, месечно), в кои дни и часове ще се публикува и др.

 • Маркетинг в социалните мрежи за дентални клиники

За изграждането на всеки успешен бранд е необходимо да се позиционирате в съзнанието на потребителите по определени психологически възприятия и да ги поддържате, като им напомняте достатъчно редовно за съществуването си. Създаването на корпоративен сайт и присъствието Ви в социални мрежи, в които могат да се открият голяма част от потенциалните Ви потребители, са важни за поддържането на общност и изграждането на марката в умовете им постоянно. Може да измерите ефекта от Вашето присъствие онлайн по предварително зададени ключови индикатори за успех и възвращаемост на инвестицията на Вашите кампании. Социалните медийни платформи също предоставят чудесна възможност за разпространяване на полезно съдържание за Вашата настояща и целева аудитория.

 • Рекламни кампании на дентална клиника в социалните мрежи

Рекламните кампании са основна и решаваща стъпка за успеха на Вашата маркетингова кампания. За да създадете успешна спонсорирана реклама, трябва да имате маркетингов опит като цяло, както и опит в дигиталния маркетинг и създаването на популяризирани реклами в множество канали за социални медии. Определянето на целите за Вашата рекламна кампания и пренасочването на реклами ще увеличи значително търсенето на Вашата стоматологична клиника. Освен правилното целеполагане на рекламата, тя трябва да бъде проследена, анализирана и оптимизирана, за да донесе на следващ етап още по-добри резултати и по-голяма стойност.

Успехът на клиниката Ви е зависи от Вашите маркетингови дейности и начинът, по който изграждате Вашия бранд. Изборът на правилната маркетингова стратегия ще Ви помогне да спечелите повече клиенти и да увеличите степента на задържане на съществуващите си такива. Създаването на интегрирани маркетингови стратегия и комуникации на дентална клиника, която гарантира силно присъствие в дигиталния свят, включително търсачки, социални медии, платени рекламни кампании, гарантира Вашето успешно присъствие на пазара.

Много компании, опериращи в денталната практика, в един етап от развитието си, застават пред въпросите, свързани с рационализирането, автоматизираното и по-доброто управление на бизнеса. Софтуерите за управление в стоматологията могат да спомогнат значително в оптимизирането на операциите и подобряването на потребителското преживяване.

Денталният софтуер на GoDento от ново поколение предлага допълнителни и уникални възможности за:

 • оптимизация на цената на заявените материали за клиниката и намаляване разходите за закупуване с достъп до складовете на дистрибуторите, където да заявят своята поръчка
 • чек-ин система с карта с баркод за даден обект, която ефикасно намалява времето за регистрация на пациента особено в пиковите часове или натоварени регистратури
 • маркетинг инструменти за привличане и задържане на клиенти чрез класифициране по определени критерии и осъществяването на SMS кампании с различни цели: напомняне за час, за почистване на зъбен камък, за изтичащи процедури по здравна каса, за профилактичен преглед, за контролен преглед за импланти, за поздрав за рожден ден. Също има възможност за анкетни проучвания за качество на обслужването и др.
 • онлайн система за резервиране на часове, чрез която пациентите в удобно за тях време имат възможност да изберат услуга, доктор и час, който ги удовлетворява
 • прехвърляне на данните от други места в новия облачен софтуер
 • защита на личните данни съгласно наредбите на Европейския съюз, своевременно криптирана информация с дву-факторна оторизация за достъп.

Доверете ни се и поръчайте демо на софтуера за 30 дни, като попълните електронна заявка или ни се обадите на +359 899 519 216.