Дългосрочна устойчивост на Вашата практика чрез GoDento

Дългосрочна устойчивост на Вашата практика чрез GoDento

Всеки бизнес се стреми към устойчиво развитие, за да се установи трайно на пазара. За един стоматологичен център дентален софтуер GoDento благоприятства за изграждането, развитието и стабилността на тази практика. С какво може да допринесе системата разказваме в статията.

Първоначално заложената идея на софтуера е свързана с това да облекчи мениджмънта и персонала от процеси, процедури и действия, които могат да се правят с помощта на технологиите и автоматизациите. GoDento спестява ценно мениджърско време, но и време на персонала, който да се съсредоточи върху по-важните задачи като цялостно обслужване на клиенти, комуникация и подобряване на отношенията с потребители. GoDento не само спестява време, но и помага в грижите по обгрижването на пациентите по начин, че да ги направите лоялни и по приобщаването на нови пациенти.

Със софтуерът от ново поколение GoDento се работи лесно. Той няма нужда от инсталиране – изисква единствено достъп до уеб браузър. Представлява облачно базирана програма – информацията се запазва автоматично на момента. Не е необходима преинсталация при ъпдейт на нови функции, а новостите се появяват в системата без допълнителен ангажимент от страна на клиента. GoDento съхранява електронни картони на пациентите в облака. Работи на неограничен брой устройства. Предлага сигурен достъп чрез SMS верификация – важно за правилното и безпроблемно съхранение на данните на пациентите. Съставлява график за докторите и пациентите, съвместим е с Google Calendar, което подпомага реализирането на допълнителни напомнящи нотификации, които облекчават ежедневието на потребителите.

Разбира се, това не е достатъчно, за да говорим за устойчивост в развитието на бизнеса. GoDento предлага обаче и други важни функции, които именно го превръщат в уникален продукт, достатъчно конкурентоспособен и ясно отличим на пазара. С този софтуер разполагате с правилно управление на складовата наличност и оптимизация на разходите. Програмата предлага възможност за оптимизация на цената на заявените материали за клиниката и спомага за намаляване разходите за закупуването им, предоставяйки достъп до складовете на дистрибуторите, където клиниките могат да заявят своята поръчка. Това е достъп чрез системата на една ръка разстояние до складовете на дистрибуторите и е абсолютно преимущество за управлението на ресурсите на бизнеса. Тук говорим за нещо много съществено - възможността да намалим разхода на материалите, които са част от активите на компанията. От друга страна това предполага, че клиниката би могла именно чрез тази функция да си позволи да работи на по-голям марж, което е неразделна част от нейното благоустойчиво развитие.

GoDento предлага съвременна check-in система - карта с баркод за даден обект, с която клиентът бързо и лесно може да извърши своята регистрация, което ефикасно намалява времето за входиране на данни, особено в пиковите часове или при натоварени регистратури. Така би могло да се подобри клиентската удовлетвореност, като се елиминира чакането на опашки за регистрация, по-удобно и безпроблемно да се даде възможност на клиентите за регистрация, така че те да не се чувстват отегчени от дългото стоене пред регистратура, а би могло също така да се постигне персонализирано преживяване на пациентите, така че те да се почувстват по-пълноценни и значими. Не забравяйте, че първото впечатление, което ще създаде Вашия бизнес, започва още във фоайето.

С онлайн системата за резервиране на часове пациентите имат възможността да изберат услуга, доктор и час, който ги удовлетворява в удобно за тях време. Което е доста комфортно, както за самите тях вместо да се обаждат и да организират часа с денталния специалист и за самия специалист, който трябва да отдели време за да им отговори. Това спестява ценно време и за двете страни и дава възможност за организираност на по-високо ниво и по ползотворен начин. Когато софтуерът е свързан с телефонната система имате 100% връщане на обратна връзка на всички прозвънявания и свеждане до абсолютна 0 невръщане на обажданията, проследявате спешността и обработване на обажданията, имате възможност за бърза реакция при пропуснато обаждане, способ за допълнителни активности, които да доведат до продажба. Всичко това получавате, когато инвестирате в такава система. А сега тя може да бъде управлявана и посредством AI, което ще позволи още по-голяма автоматизация на процесите и сигурност да не пропуснете нещо важно от комуникацията си с клиенти. Внедреният изкуствен интелект е един цялостен алгоритъм за действие, който се случва почти без човешка намеса. Така оптимизирате човешкия ресурс и намалявате възможностите за евентуални грешки. Извършвате автоматизирани кампании, с които може да подтикнете потенциалния потребител да се превърне в реален.

С помощта на GoDento денталните специалисти могат да осъществяват SMS кампании с различни цели: напомняне за час, за почистване на зъбен камък, за изтичащи процедури по здравна каса, за профилактичен преглед, за контролен преглед за импланти, за поздрав за рожден ден. Също има възможност за анкетни проучвания за качество на обслужването и др. Чрез новата услуга с AI класифицирането на клиентите по определени критерии ще помогне да бъдат таргетирани по свойствен за клъстера начин, така че да имате по-засилена концентрация в успеха на Вашия бизнес.

Не се притеснявайте, ако сте използвали преди това друг софтуер. Много лесно ще се прехвърлят данните от други места в облачния софтуер на GoDento. Това улеснява възможността за споделяне на история и документация и класифициране на информация, без които би било трудно и сложно функционирането на денталния център. Програмата подсигурява защита на личните дани съгласно наредбите на Европейския съюз, като своевременно криптира информацията с дву-факторна оторизация за достъп. Това дава увереността, че бизнесът и клиентите Ви са достатъчно добре защитени от кибер посегателства.

Устойчивостта за Вашата дентална практика е наистина важна, ако искате да просъществувате и да сте успешни. Всички изредени важни функции с GoDento ще Ви помогнат да направите бизнесът си стабилен. Съсредоточете се в иновациите, касаещи оптимизациите в денталната практика, а за управлението на бизнеса Ви можем да помогнем ние. Попитайте ни за иновациите в нашия дентален софтуер, които непрекъснато въвеждаме и с помощта, на които ще изграждате по-добри отношения с Вашите пациенти. Искате ли да получите повече информация за GoDento? Доверете ни се и поръчайте демо на софтуера за 30 дни, като попълните ЗАЯВКА ЗА ДЕМО или ни се обадите на +359 899 519 216.