Какви важни характеристики трябва да следим, когато избираме платен дентален софтуер?

Какви важни характеристики трябва да следим, когато избираме платен дентален софтуер?

Вече осъзнали нуждата от автоматизация на процесите и управление на бизнеса чрез дентален софтуер и необходимостта той да е платен, следва избора на конкретен такъв. Какви важни характеристики трябва да съблюдава потребителя, избирайки платен дентален софтуер, сме описали в следващите редове.

 1. Облачно базиран софтуер

Денталният софтуер, който избирате, е добре да бъде облачно базиран и да не изисква инсталация. Спестявате време и ресурси по този начин, понеже програмата изисква единствено достъп до уеб браузър, работи на неограничен брой устройства, данните и снимките се запазват автоматично без наличие на допълнителен ангажимент от Ваша страна. Така актуализацията се случва своевременно и бързо и лесно ще можете да проследявате и планирате ангажиментите на клиниката.

Съществуват 3 важни последствия от това програмата да е облачно базирана. Първо, въвеждането  на нови функции на софтуера ще се случва автоматично, което не възпрепятства стартирането и използването им.  Второ, ще съумявате ефективно да предоставяте качествена грижа на Вашите пациенти, да управлявате запасите от лекарства, да следите финансово-счетоводния баланс. И трето, ще имате възможността да получавате бърза и своевременна информация само с няколко клика и достъп до цялата медицинска история на даден пациент.

 1. Надеждна верификация

Избрали опцията за платен софтуер, Вие подхождате отговорно за Вашата практика, защитавайки най-ценния си актив – Вашите клиенти. Програмата, на която решите да се спрете за покупка и употреба, трябва да гарантира надеждна верификация и защита на предоставените данни. Освен парола по-добрите програми ще предоставят допълнителен код за достъп при всяко едно влизане в програмата. Така ще осигурите оптимално ниво на защитеност и ще се застраховате от възможни кибер атаки и злополуки.

 1. Наличие на облачно базиран календар

Присъствието на облачно базиран календар позволява по-добро управление на времето и ресурсите в денталния център. Възможността за управление на графика на пациентите и персонала от едно място, актуализацията и възможността за достъп по всяко време от всяко едно устройство по лесен и интуитивен начин предполага целенасочена автоматизация на процесите в стоматологичната практика, канализирана информация, лесно администриране и единна подредба. Това благоприятства да се съсредоточите върху основната дейност на Вашата практика и да намалите бюрокрацията до минимум.   

 1. Възможност за маркетинг активности

Платеният дентален софтуер трябва да предоставя набор от маркетинг инструменти за привличане и задържане на клиенти чрез класифицирането им по определени критерии и осъществяването на  кампании с различни цели. Коректните взаимоотношения с пациентите са гарант за успех на Вашата дентална практика. Посредством SMS кампании с различни цели, като напомняне за час, за почистване на зъбен камък, за изтичащи процедури по здравна каса, за профилактичен преглед, за контролен преглед за импланти, за поздрав за рожден ден, възможност за анкетни проучвания за качество на обслужването и др. всичко това може да бъде автоматизирано и не е необходимо непрекъснато да се проверява и актуализира информацията. Важно е само да бъде насрочено в календара.

 1. Персонализирано разработена програма

Обичайно платеният софтуер предлага персонализация на разработената програма на база специфичността на бизнеса. Това е усложнен процес за една програма, който обаче предоставя нужди, релевантни на потребителските изисквания, които целят по-качествени резултати за една организация. Персонализирането на една система демонстрира нейното съвършенство и отговорността на разработчиците й да предоставят отличимост, компетенции и специфичност за всяка една компания спрямо нейните собствени потребности, намерения и планове.

 1. Предоставяне на анализи

Платените софтуери предлагат подробни анализи в подкрепа на Вашия бизнес. Те спомагат за това да взимате адекватни управленски решения. Анализите могат да предоставят справка за извършените лечения на месечна база, за приходите общо и на всеки специалист по отделно, нови пациенти, ефективност на работата на отделната клиника, на специалист, манипулациите, които се извършват от всеки, могат да определят печалбата и разхода за услугите.

Когато търсите какъв платен дентален софтуер да закупите за Вашата практика е добре да съблюдавате наличието на описаните 6 характеристики.

Ние Ви предлагаме да поръчате демо на нашия софтуер от ново поколение GoDento за 30 дни, като попълните електронна заявка или ни се обадите на +359 899 519 216. Той не само съдържа описаните ключови фактори, но предлага допълнителни и уникални възможности за:

 • оптимизация на покупната цена на заявените материали за клиниката и намаляване разходите за закупуване с достъп до складовете на дистрибуторите, където да заявят своята поръчка
 • чек-ин система с карта с баркод за даден обект, която ефикасно намалява времето за регистрация на пациента особено в пиковите часове или натоварени регистратури
 • маркетинг инструменти за привличане и задържане на клиенти посредством SMS кампании с различни цели
 • онлайн система за резервиране на часове, чрез която пациентите в удобно за тях време имат възможност да изберат услуга, доктор и час, който ги удовлетворява
 • лесно прехвърляне на данните от други места в новия облачен софтуер
 • защита на личните дани съгласно наредбите на Европейския съюз, своевременно криптирана информация с дву-факторна оторизация за достъп.