Добрите практики за добрата организация на разписанието във вашия дентален кабинет

Добрите практики за добрата организация на разписанието във вашия дентален кабинет

Успехът на денталната практика зависи от съвкупност от множество фактори, които далеч не припокриват само успеваемостта в лечението и подобряването на качеството на живот на пациентите. Без значение от капацитета и числеността на екипа в денталния кабинет, той има нужда от не просто добра, а перфектна организация на работа. Съществена част от тази организация, разбира се, е и постоянното усилие за подобряване на методиката, по която ежедневно, ежеседмично и ежемесечно се разписва графика на служителите. Разписанието на прегледите и оперативната дейност на стоматолозите е днешната ни тема. Тя се фокусира върху няколко ефикасни и тествани практики за добрата организация на графика и разписанието за вашия дентален кабинет. 

Знанието е сила 

Познаването на всеки индивидуален пациент е предпоставка за правилното разпределение на часовете лично за неговото лечение, както и за прогнозирането на евентуалните му посещения във вашия кабинет. Воденето на добра картотека с персонализиран отчет за всяка процедура, извършена върху съответния пациент, ще ви помогне за точното определяне на броя часове, посещения за година, както и на ориентировъчен график за годишния сбор от терапиите, извършвани от ваши служители. Пример: пациенти с хронични заболявания като парадонтоза средно на годишен план изискват около четири посещения в кабинета ви за процедури като почистване на зъбен камък, профилактика, назначаване на лечение при обостряне на състоянието. Това означава, че можете предварително да зададете годишен план за поддържане на състоянието за този пациент, както и предварително да разполагате с „часове в резерв за него“ от фонда „спешни часове“, тъй като такъв тип пациенти изискват повече внимание и честотата на посещение при вас. Използвайки системата за автоматични смс-и на GoDento софтуера, вие без намесата на човек, ще имате възможност да приканвате пациентите си за профилактичен преглед. Те ще получават подсещащи смс-и и дори да пропуснат да запишат час ще попаднат в специален списък, където може повторно да им се изпрати смс или лично да им се обадите.

Грешките са източник на идеи за бъдещи проекти 

На годишна или полугодишна база можете да правите профилактика на методите и начините, по които осъществявате графика за своите пациенти, респективно и за служителите във вашия кабинет. Спънките в организацията са не просто възможни, но често и наложителни в плана за подобряване на общото разписание на работа. Там, където се е получавало ненужно застъпване на часове, липса на реално практикуващи служители за спешни случаи или недобро плануване на нужното време за пациент, можете да черпите и реални практически идеи за подобряване на организацията. Пример: в случай че се наблюдава за 50% от дните в даден период за един специалист да остава след работно време, можем да съдим за спънки в добрата организация на графика. Практическо решение за такъв проблем е намаляване на административната работа на стоматолога с цел да му се позволи да използва това време за реална практика с пациенти. Благодарение на статистиката, която дава GoDento софтуера, за графика, заетостта на докторите и много други, можете най-рационално да оптимизирате работните процеси.

Личният почерк във фирмената ви култура е ключов

Вашата фирмена политика трябва да намери отражение във всеки организационен детайл на оперативната и денталната ви практика. Начинът, по който подхождате към нов пациент, към спешен случай, към сложно лечение и към непредвидими обстоятелства в извършването на една услуга трябва да е предварително рамкиран и предопределен. Това ще спести време, ще наложи нуждата от създаване на модел за поведение в работата, но освен това ще ви даде възможност да изградите личния си имидж. В този имидж е изцяло ваше решение какво ще откроите като предимства на клиниката ви – бързина на работа, възможност за поемане на цялото лечение, тоест предлагане на всякакви услуги от А до Я във вашия кабинет, гъвкавост в графика през почивни дни и спрямо спешни случаи и други. 

Заложете на професионален дентален софтуер 

 Денталният софтуер може да ви замести в редица административни дейности в стоматологичната ви практика. Неговите функции разполагат с множество ресурси и лесни пътеки за правилното и точното менажиране на денталната клиника. Графиците и разписанията за пациенти са основната част от един такъв дентален софтуер. Но като умно решение за управление на стоматологична практика денталният софтуер е нещо повече от табло с разписание за часовете на един служител. Този продукт разполага с функции като напомняне, промяна чрез замяна на часове между служителите, прогнозиране на заетост за бъдещ период, определяне на средния поток от постъпления на средства за лечение към даден стоматолог, а дори и превенция срещу грешки и застъпвания на вече запазени интервали от време за посещения. Според практиката, денталният софтуер може да намали с до 25% от оперативното ви време за правилното разпределение на часовете за месец. Това означава по-малко административна дейност и по-малко стрес на работното място за служителите. Разбира се, от тези две ползи предимство черпят главно пациентите, търсещи професионална помощ от уравновесени, добре подготвени и най-вече на разположение за лечебни процедури дентални специалисти. 

Ние от GoDento ви предлагаме необходимия шанс да изберете подходящ за вашата практика дентален софтуер, който естествено да включва и пакет от функции за правилното разпределение на графиците за служителите и часовете за посещение на пациентите. Не се колебайте да ни се доверите и поръчайте демо на софтуера за 30 дни, като попълните електронна заявка или ни се обадите на следния телефон: +359 899 519 216. На ваше разположение сме и за консултация във връзка с работата с дентален софтуер. 

Ако се интересувате от нас заявте демо на https://godento.com/заявка-за-дентален-софтуер 

Related Posts