5 предимства на платения дентален софтуер

5 предимства на платения дентален софтуер

Осъзнавайки нуждата от автоматизация на процесите и управление на бизнеса чрез дентален софтуер, следващата стъпка е да се прецени дали той да бъде закупен или да се използва безплатен вариант. Запознахме Ви с предимствата и недостатъците от безплатния софтуер, които може да намерите в статията "За и против безплатния стоматологичен софтуер."

Предлагаме Ви да разгледате 5-те предимства на платения дентален софтуер, заради които си струва да заплатите абонаментна такса за ползване.

  1. Без инсталация - облачно базирана програма

Не е нужно да инсталирате специална програма. Услугата е изцяло облачно базирана и изисква единствено достъп до уеб браузър, като работи на неограничен брой устройства. Информацията като данни и снимки се архивира автоматично и съхранява в облака по начин, че да нямате ангажимент да се грижите да я запазвате допълнително. Актуализирането на нови функции се осъществява също автоматично и няма нужда да спирате работа и да изчаквате стартирането на даден ъпдейт.

Така ще можете бързо и лесно да планирате и проследявате по всяко време и от всяко устройство Вашите ангажименти, общите задачи на клиниката, на всеки един специалист. Ще съумявате ефективно да предоставяте качествена грижа на Вашите пациенти, да управлявате запасите от лекарства, да следите финансово-счетоводния баланс. Имайки на едно място събрана цялата медицинска история на даден пациент, зъболекарят ще може да получи бърза и своевременна информация само с няколко клика.

2. Сигурен достъп чрез SMS верификация

В днешно време сигурността в кибер пространството е от голяма значителност. Още повече, като администратор на лични данни, Вие трябва да подходите предпазливо и да гарантирате защита за Вашите пациенти. Ето защо освен парола за достъп, системата задължава дву-факторна идентификация чрез SMS код, който получавате на Вашето лично мобилно приспособление.

Безплатните софтуери разполагат със значително по-малка степен на сигурност и това ги прави много по-уязвими и несигурни. Важно е да съхраните правилно и защитите солидно най-ценния актив от Вашата практика. Избирайки платен абонамент, Вие обезпечавате бизнеса си от по-сериозни външни атаки, като осигурявате максимално ниво на защитеност и се застраховате от възможни злополуки.

3. Наличие на SMART график календар

Присъствието на календар и възможността за управление на графика на пациенти и персонал по лесен и интуитивен начин спомага за менъджирането на времето и ресурсите на клиниката. Има възможност за бърз преглед върху работата на няколко дентални центъра едновременно, ако притежавате верига от клиники. Автоматизирането на процесите спомага за това да се съсредоточите върху същинската част от стоматологичната практиката и да поставите всички административни дела на едно място с лесен достъп и единна подредба.

Управлението на времето за всеки бизнес изисква правилното разпределение на дейностите и оптимизацията на процесите. Компанията печели от осъществяването на нейната основна дейност и това, с което се занимава. Наред с първостепенната активност обаче, всеки би се съгласил каква документация е необходимо да попълва ежедневно. Именно тази автоматизация чрез софтуерна програма и SMART график позволява на специалиста да намали до минимум времето, изразходвано за административни деяния и да изпълнява повече време същинската си дейност, което в крайна сметка ще му донесе повече приходи и по-голяма печалба.

4. Изградена платформа на база персоналните потребителски нужди

Обичайно платеният софтуер предлага персонализация на разработената програма на база устроения бизнес. Не трябва просто да следвате системата и да се съобразявате с нея. Напротив. Системата се персонализира спрямо Вашите нужди, които имате като бизнес и Ви съдейства постъпково към целите, които се стремите да реализирате.

Това е усложнен процес за една програма, който обаче предоставя нужди, релевантни и съответстващи на потребителските изисквания, които целят по-качествени резултати за една организация. Индивидуализирането на една система показва нейната съвършеност и отговорност на създателите й да предостави отличимост, компетенции и специфичност за всяка една компания спрямо нейните собствени потребности, намерения и планове.

5. Анализ в помощ на Вашия бизнес

Софтуерът предлага подробен анализ за Вашия бизнес, който спомага да взимате адекватни управленски решения за развитието на Вашите ресурси и капацитет в ежедневната практика. Анализът дава справка за извършените лечения на месечна база, за приходите общо и на всеки специалист по отделно, нови пациенти, ефективност на работата на отделната клиника, на специалист, манипулациите, които се извършват от всеки. Определя печалбата и разхода за услугите.

Един бизнес трябва да е наясно къде се намира, какво е преминал и накъде иска да върви. За да не прави едни и същи опити, да предприема необмислени ходове, той се нуждае да анализира състоянието си, да измерва възможносстие си и да планира предстоящите ходове. Без анализ това би било невъзможно.

***

Денталният софтуер на GoDento от ново поколение предлага допълнителни и уникални възможности за:

  • оптимизация на цената на заявените материали за клиниката и намаляване разходите за закупуване с достъп до склаковете на дистрибуторите, където да заяват своята поръчка
  • чек-ин система с карта с баркод за даден обект, която ефикасно намалява времето за регистрация на пациента особено в пиковите часове или натоварени регистратури
  • маркетинг инструменти за привличане и задържане на клиенти чрез класифициране по определени критеии и осъществяването на SMS кампании с различни цели: напомняне за час, за почистване на зъбен камък, за изтичащи процедури по здравна каса, за профилактичен преглед, за контролен преглед за импланти, за поздрав за рожден ден. Също има възможност за анкетни проучвания за качество на обслужването и др.
  • оналайн система за резервиране на часове, чрез която пациентите в удобно за тях време имат възможност да изберат услуга, доктор и час, който ги удовлетворява
  • защита на личните дани съгласно наредбите на Европейския съюз, своевременно криптирана информация с дву-факторна оторизация за достъп.

Доверете ни се и поръчайте демо на софтуера за 30 дни, като попълните електронна заявка или ни се обадите на +359 899 519 216.

Ако се интересувате от нас заявте демо на https://godento.com/заявка-за-дентален-софтуер

Related Posts