Какви важни характеристики трябва да следим, когато избираме платен дентален софтуер?

Какви важни характеристики трябва да следим, когато избираме платен дентален софтуер?

Вече осъзнали нуждата от автоматизация на процесите и управление на бизнеса чрез дентален софтуер и необходимостта той да е платен, следва избора на конкретен такъв. Какви важни характеристики трябва да съблюдава потребителя, избирайки платен дентален софтуер, сме описали в следващите редове.

Continue reading
9531 Hits

Как да увеличите заявения брой услуги от Вашите клиенти?

Как да увеличите заявения брой услуги от Вашите клиенти?

Стоматологичен софтуер от ново поколение - GoDento.Com

Continue reading
7747 Hits

PR стратегии за денталния бизнес

PR стратегии за денталния бизнес

За разрастването на бизнеса освен маркетинга, рекламата и търговските похвати, е полезно той да придобива известност, да се грижи за своята репутация, да е познат в средите, да удовлетворява социални потребности по начин, че да разбира своята обществена отговорност и да установявa устойчив диалог за спечелване на публиките. Връзки с обществеността се грижи за информирането и убеждаването на хората и интеграцията на хора с хора. Задачите на PR-а са част от интегрираните комуникации на всеки един бизнес. Той цели да изгражда взаимоотношения, да създава реални конкурентни преимущества на бизнеса, позитивно отношение към компанията и да се грижи за изграждането на марката, да създава ефективни контакти с масмедиите. PR търси иновационни решения на възникващите проблеми, предотвратява кризи или своевременно ги разрешава, ако те стигнат до появата на конфликт.

Continue reading
260 Hits

Изграждане на работодателска марка за Вашата стоматологична практика

Изграждане на работодателска марка за Вашата стоматологична практика

Изграждането на работодателска марка е също толкова важно колкото изграждането на бранд репутацията Ви, присъствие, разпознаваемост, отличимост. За силен бранд, стабилна компания и повече продажби неумоверно голямо участие оказва екипът от служители. Ето защо е също много важно да създаваме благоприятна среда за работа на нашия персонал в денталната клиника.

Continue reading
6573 Hits

Как автоматизацията на Вашата дентална практика влияе благоприятно на развитието й?

Как автоматизацията на Вашата дентална практика влияе благоприятно на развитието й?

Автоматизацията на процесите в бизнеса чрез използването на софтуер благоприятства за управлението на повтарящи се и ежедневни задачи да се случват по автоматизирана технология по предварително зададен алгоритъм. Той ускорява начина, по който се извършва работата, като насочва информацията към точния човек в точното време чрез дефинирани правила и действия. Процесът се повтаря многократно във времето и се осъществява по еднакъв и безгрешен начин.

Continue reading
2384 Hits